100% naturligt

Varukorg 0 produkter
0,00 SEK
Personlig utveckling och läkning för kropp och själ.

Personlig utveckling och läkning för kropp och själ.

Publicerad: 18.05.2016.

Kropp och själ hänger ihop. Våra fysiska obalanser är en spegel som reflekterar våra mentala obalanser. Genom att behandla de känslomässiga obalanserna, behandlar du även de fysiska obalanserna.

Dr. Bach´s blomstermedel Original

Den engelske läkaren Dr. Edward Bach upptäckte i naturen en läkekraft som är kraftfull och fri från gifter. En naturens medicin som har en förmåga att balansera de obalanser vi människor ibland råkar ut för och som påverkar vår hälsa. 

Dr. Bach's blomstermedel ökar energin i kroppen och öppnar kanalerna för läkningsprocessen. Bachmedlens största och viktigaste uppgift är att väcka och stimulera det högre jaget - själen - till utveckling och helande.

Blompreparaten har visat sig effektiva i både förebyggande och direkt läkande syfte. De har läkande vibrationer som påverkar vår intuitiva förmåga, känslomässiga jämvikt, identitetskänsla, uttrycksförmåga, urskiljningsförmåga, kreativitet och självkänsla samt befrämjar integrerandet av det medvetna och det omedvetna. Alla dessa olika blomstermedel påverkar först och främst de själsliga nivåerna och därefter indirekt den fysiska kroppen. 

Personlig utveckling och attitydförändringar går hand i hand. Dr. Bach's blomstermedel verkar på ett subtilt plan och på ett "mjukt" sätt inom människan som ett incitament att föra oss vidare i vår personliga utveckling. De kan vara till stor hjälp när det känns som om man har fastnat och inte längre på egen hand är kapabel att vidareutvecklas eller orkar med förändring.

Många förändringar i form av vanor och attityder som kommer ifrån hela uppväxttidens hjärntvätt kan tämligen lätt raderas ut och omprogrammeras med hjälp av olika tekniker och/eller bachmedel. 

Dr. Bachs's Blomstermedel är essenser av blommor och växter som används för att påverka olika sinnestillstånd. 38 olika blomsterenergier som är uppdelade i sju olika kategorier som; Rädsla. Osäkerhet. Ointresse för nuet. Ensamhet. Överkänslighet för yttre påverkan. Modlöshet, förtvivlan och skuld. Egoistiskt grundad omsorg om andra.

Växterna som ingår i Dr. Bach's läkningssystem är från ofarliga växter. Inga växtdelar ingår utan enbart energin från blomman eller växten. Det har aldrig kunnat påvisat att de har några som helst biverkningar eller att man inte kan blanda intagningen av dessa milda hjälpmedel med mediciner eller kosttillskott. De överskrider eller inkräktar aldrig på vår fria vilja. På något gåtfullt eller fördolt sätt så överförs impulser från blomessenserna till oss och fungerar som katalysatorer åt våra vaga undermedvetna strömningar.

Dr. Bach trodde att komplett läkande innefattade fyra viktiga faktorer: 

  1. Upptäckandet och medvetandegörandet av det gudomliga inom oss, och som följd av detta, övertygelsen om att vi har möjlighet att besegra allt som är skadligt.
  2. Kunskapen om att sjukdom beror på disharmoni mellan vår personlighet och vår själ.
  3. Vår längtan och möjlighet att upptäcka felet som ligger bakom konflikten mellan personligheten och själen.
  4. Att ersätta felet eller felprogrammeringen med en motsatt positiv attityd som vi succesivt lär oss att utveckla.

Om och om igen så påpekade Bach att om vi vill återvinna vitaliteten och hälsan så måste vi förändras. Man besegrar inte sjukdom via direkt bekämpande. Mörkret ska ersättas av ljus, inte av starkare mörker. För att hjälpa oss med att göra de nödvändiga förändringarna i våra personligheter ville Bach uppmuntra och lära oss att ersätta våra svagheter med starka, positiva egenskaper; tex att ersätta intolerans med accepterande. Han sa att hela vårt immunförsvar höjs och vi erhåller ett skydd som är i särklass, då vi är i harmoni med oss själva. 

Bach var motståndare till att bara behandla fysiska åkommor med mediciner, eftersom att han trodde att sjukdom orsakades av negativa mentala och emotionella tillstånd. Han utvecklade sin blomstermedicin för att han ville åstadkomma ett läkande på ett mycket djupare plan. Om blomstermedlen sa han: "De kan höja oss över vår köttsliga natur och föra oss närmare vår själ. De botar, inte genom att attackera sjukdomen, men genom att överväldiga våra kroppar med sköna vibrationer från vår högre natur, och i dess närvaro smälter sjukdomen som snö i solljus."

Bach menade att läkarna ska inte längre ses som auktoriteter, utan som medhjälpare. Huvudansvaret ligger på patienten, som själv har ansvaret för sitt eget tillfrisknande. Helhetstänkandet tränger fram i allt fler människors medvetande. Sjukdomar ses mer och mer som konsekvenser av en felaktig livsföring eller felaktiga vanor och attityder. Bach var alltså en man långt före sin tid och förutom hans verksamma medel så är hans idéer om sjukdom och hälsa fortfarande mycket aktuella. 

Solmetoden är det sätt Dr. Bach upptäckte i Abersoch Wales 1930, för att utvinna energier från växtens blomma. I en glasskål med källvatten placerade han nyutslagna blommor som skulle täcka hela vattenytan i skålen. Skålen placerade han på marken där växten växte. Denna skål skulle stå i solljuset under minst 3 timmar, mitt på dagen då solen var som starkast. Sedan silade han bort blommorna och i vattnet fanns nu energierna från växten. Han tillförde cognac som verkar som ett konserveringsmedel. Växtenergierna tas fram idag på samma sätt som Dr. Bach gjorde.

Dr. Bach's kända ord

”Sjukdom är varken grymhet eller bestraffning det är ett verktyg som själen tillgriper för att få oss att uppmärksamma våra fel och brister. Sjukdomarnas uppgift är att hindra oss från att göra ännu fler och större felsteg och att föra oss tillbaka till den Sanningens och Ljusets väg vi aldrig borde lämnat."

"Den största gåva Du kan ge någon, är att Du själv är lycklig och hoppfull. Då lyfter Du andra ur deras misströstan eller förtvivlan."

Du kan inte ge något du inte har.
Har du inte kärlek, kan du inte ge kärlek.
Har du inte trygghet, kan du inte förmedla trygghet.
Har du inte kunskap, kan du inte förmedla kunskap.

Det handlar om att förstå sin egen del i det som händer. Det handlar om att allt utgår från det egna jaget. Det handlar om sitt förhållningssätt till sig själv. Det handlar om att ta sig själv på allvar, att inte slarva med sig själv. Som jag behandlar mig själv, blir jag behandlad av andra.

  • Ta ansvar för dig själv.
  • Ta ansvar för dina tankar.
  • Ta ansvar för ditt beteende.
  • Ta ansvar för vad du säger.

En del människor har fastnat i en "offerhållning", där allt som händer dem är någon annans fel. Även denna obalans går att lösa, med hjälp av de läkande energierna Dr. Bach fann åt oss.

Vill Du upptäcka din egen kraft? Vill Du ta ditt ansvar? Vill Du leva ditt liv så fullt och rikt som möjligt? Då kommer du att uppskatta boken "Naturens läkande kraft. Dr. Bach i mitt hjärta" av Lena Berndtsdotter. Samtidigt som du får lära känna en stor man, Dr. Edward Bach och hans fantastiska upptäckter om naturens läkningsförmåga, får du även tillgång till din egen personlig utveckling och din läkningsresa. Boken säljer vi i vår butik samt i vår webshop.

Kontaktformulär

Ange den information som krävs. Vår personal kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Läs mer om oss

Våra varumärken

Köpvillkor