DR Bach

Varukorg 0 produkter
0,00 SEK

SCLERANTHUS

Pris: 169,00 SEK

SCLERANTHUS (Scleranthus annuus) Grönknavel. Oförmåga till beslutfattande.

"Från inre konflikt till inre jämvikt."

Dr Bach: ”Scleranthus är ett medel för dem som lider av sin stora oförmåga att kunna välja mellan två alternativ. Först ter sig det ena alternativet rätt, sedan det andra. De är vanligtvis tystlåtna människor och de håller sina beskymmer för sig själva och diskuterar dem ogärna med andra." 

Värdefull tid går till spillo till följd av beslutsvåndan och ibland kan gynnsamma tillfällen gå dem ur händerna. Emotionellt kan Scleranthus-typen skifta våldsamt mellan extrem glädje och extrem pessimism, skratt eller gråt osv. I viss mån är de opålitliga, eftersom de inte förmår koncentrera sig till följd av sin ständigt skiftande inre värld. Det är självfallet inte lätt för andra att lita på någon som exalterat svävar på små moln när allt står väl till, men som strax därefter håller på att drunkna i depression därför att en struntsak inträffat. Deras allmänna obalans kan göra så att deras sätt att samtala ofta blir ryckigt och osammanhängande och de tenderar till att hoppa från ett samtalsämne till ett annat. 

I obalans: Obeslutsamhet, tveksamhet, osäkerhet. Dåligt självförtroende, svaga övertygelser. Skiftande humör, upplever ytterligheterna av glädje och sorg, energi och apati, optimism och pessimism, skratt och gråt. Saknar jämnvikt och uthållighet, kan därför te sig opålitlig. Fysiska symtom skiftar ofta mellan motsatser, t ex feber och kyla, diarré och förstoppning etc. Slösar med tiden och försitter möjligheter på grund av sin obeslutsamhet.

I balans: Balans och stabilitet. Ökad förmåga till beslutfattande och initiativ Kan fatta snabba beslut och agera effektivt. Emotionell balans, utjämning av sinnesstämningar, från extremt till "lagom". Ökad självtillit pga emotionell stabilisering. Blir på grund av större jämnvikt mer pålitliga.

  • Jag är beslutsam i tanke och handling.
  • Jag är stabil och samlad.
  • Jag har fullständig kontroll över mig själv.
  • Jag vet vad jag vill och vart jag är på väg.
  • Jag litar på mig själv och mina beslut och står fast vid dem.  

Ta till dig insikten om att beslutsfattandet inte är nödvändigt i alla lägen. Ofta kan det vara frågan om "både-och" i stället för "antingen-eller" och i vissa fall, "ingetdera".

Tänkvärt: " Jag väntar lugnt in svaret från mitt högre jag."

Storlek: 20 ml

Läs mer om oss

Våra varumärken

Köpvillkor